Onze erelonen

Onze erelonen worden berekend op grond van de aan het dossier bestede tijd en uurtarieven.

De uurtarieven variëren in functie van de geraadpleegde advocaat, de aard van het dossier en de dringendheid die aan de behandeling van een dossier wordt verleend.
We kunnen, in onderling akkoord met de cliënt een resultaatgericht ereloon toepassen.

Bovendien kunnen de erelonen forfaitaire gedefinieerd worden in het geval van heel goed gedefinieerde projecten of projecten met weinig wisselvalligheden.

Behalve de erelonen worden onze kosten en uitgaven verrekend.

De kosten omvatten het variabele deel van de interne kosten van “Lallemand & Legros”. Deze kosten vertegenwoordigen ofwel een percentage van de erelonen ofwel worden ze als volgt berekend:

  • Opening, sluiting en archivering van het dossier gedurende 5 jaar : € 75
  • Ieder getypt document (briefwisseling, procedureakte, enz.) per pagina : € 10
  • Fotocopie, per stuk: € 0,50
  • Uitgaande telefonische gesprekken : € 2 (nationaal) en € 4 (internationaal)
  • Verplaatsingskosten per wagen, per km : € 0,50
  • Documentatie: percentage van de erelonen, variabel tussen 2 en 5% met een maximum van € 50
  • Fax verstuurd/ontvangen : € 1 / € 0,50

De erelonen en de berekeningswijze van de kosten worden ten laatste gecommuniceerd aan de cliënt bij de opening van het dossier.

Onze cliënten worden bij wijzigingen van de erelonen of van de berekening van de kosten verwittigd. De wijzigingen zijn van toepassing na het ontvangen van deze informatie.

De uitgaven zijn de kosten de die advocaat moet maken voor rekening van zijn cliënten. Het betreft voornamelijk kosten voor tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, griffie, gerechtsdeskundige, vertaling, verplaatsing anders dan met auto, overnachting, aangetekende brieven, specifieke correspondentie, enz.). Deze kosten worden aangerekend aan kostprijs.

De erelonen, kosten en uitgaven zijn contant te betalen.
De wet van 2 augustus 2002, over de strijd tegen achterstallige betalingen in commerciële transacties zijn toepasbaar op onze erelonen, kosten en uitgaven

Provisies of tussentijdse ereloonstaten worden geregeld gestuurd naar onze cliënten.

Actualités nl

Publications nl


lees meer

Suivez-nous aussi! nl