Administratief en Publieks recht

Het team van publiek en administratief recht bestaat uit advocaten waarvan de meesten universitaire mandaten bekleden. Dit team schakelt zich in, in de ontwikkeling van het recht. Als experten assisteren zijn parlementen en regeringen.
Hun expertise raakt alle materies aan die rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt zijn aan het Publiek Recht en Administratief Recht: overheidsopdrachten, overheidsdienst, stedenbouw, milieu, enz.
Wij adviseren onze cliënten in hun beste belang en verdedigen hen in alle rechtbanken, zoals het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, de gewone rechtbanken of het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Actualités nl

Publications nl


lees meer

Suivez-nous aussi! nl