Verenigingsrecht

Het verenigingsrecht is een heel specifieke rechtsvorm met betrekking tot het oprichten en de werking van verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen, stichtingen, economische belangengroepen, enz.

Op grond van de belangrijke persoonlijke ervaring van onze experten in de wereld van de verenigingen, stellen onze specialisten alles in het werk om voor een efficiënte juridische en preventieve begeleiding te zorgen, in het bijzonder in de delicate materie van de aansprakelijkheid van bestuurders van organen zoals VZW, IVZW en stichtingen.

Actualités nl

Publications nl


lees meer

Suivez-nous aussi! nl