Burgerlijk en familiaal recht

Lallemand & Legros staat zijn cliënten bij in geschillen die tot het burgerlijk recht en meer in het bijzonder tot het familierecht behoren. Onze expertise omvat zowel kwesties in verband met zaken (eigendom, gemeenschappelijke eigendom, verhuur, leasing, enz.) als kwesties met betrekking tot personen (afstamming, huwelijk, echtscheiding, adoptie, enz.). Daarnaast hebben we een sterke expertise ontwikkeld in het contractenrecht, het recht i.v.m. de onrechtmatige daad en de contractuele aansprakelijkheid, het verzekeringsrecht en in het bijzonder de problematiek van de vergoeding voor de morele en fysieke schade. Wij helpen ook onze klanten in familiale bemiddeling en arbitrage.

Actualités nl

Publications nl


lees meer

Suivez-nous aussi! nl