Verzekerings- en verkeersrecht

Ons kantoor beschikt over een toonaangevende deskundigheid op het gebied van het verzekeringsrecht. Deze expertise omvat o.a. de analyse, de opstelling en de onderhandeling van verzekeringscontracten evenals de behandeling van geschillen in dit verband.
We behartigen ook de belangen van onze cliënten in het kader van schadegevallen uit het wegverkeer.
Onze cliënten zijn verzekeringsmaatschappijen, leasemaatschappijen, bedrijven of particulieren.
Onze specialisten hebben parktijkervaring in de belangenverdediging van de verzekerden in het algemeen en in het bijzonder in de beoordeling en inschatten van materiële lichamelijke of morele schade ten gevolg van een sinister.

Actualités nl

Publications nl


lees meer

Suivez-nous aussi! nl