Tuchtrecht en deontologie

Tuchtrecht en deontologie richt zich voornamelijk op de verdediging van bepaalde beroepsgroepen die bepaalde gedragsregels of ethische codes moeten naleven (advocaten, artsen, militairen, enz.).

Actualités nl

Publications nl


lees meer

Suivez-nous aussi! nl