Fiscaal recht en boekhoud recht (accounting)

Ons kantoor adviseert en begeleidt cliënten in fiscale en boekhoudkundige materies. Ons cliënteel bestaat voornamelijk uit belastingbetalers, natuurlijke of rechtspersonen in geschil met de belastingsadministratie.
Wij komen zowel tussenbeide in dossiers betreffende directe belastingen (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, enz.) als indirecte belastingen (btw, registratierechten, enz.).
Ons kantoor wordt regelmatig geraadpleegd door de administratieve overheden om advies uit te brengen in zake de ontwerp-herziening van de fiscale en boekhoudkundige wetgeving.

Actualités nl

Publications nl


lees meer

Suivez-nous aussi! nl