L&L vandaag

Rond de twee oprichters, Dhr. Roger Lallemand en Dhr. Pierre Legros, groepeert L&L vandaag acht andere vennoten uit drie leeftijdsgeneraties en met expertise in verschillende domeinen die complementair zijn (cfr. Rubriek ‘onze vakdomeinen’).
Ze delen ook hun gemeenschappelijke passie voor het onderwijs waarin ze actief zijn, zowel in België als in het buitenland.
Het kabinet telt ook een tiental medewerkers en stagiairs, met verschillende specialiteiten.
De administratieve structuur van de onderneming bestaat uit een directeur, twee personen aan het onthaal, vijf secretaresses en één logistieke medewerker.

Actualités nl

Publications nl


lees meer

Suivez-nous aussi! nl